Privacy Policy

Hoveniersbedrijf van de Kraats respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Hoveniersbedrijf v.d. Kraats zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens, die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Hoveniersbedrijf v.d. Kraats uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening  verzamelt en verwerkt Hoveniersbedrijf v.d. Kraats hiertoe contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres:

  • Wanneer u een offerte of advies bij ons aanvraagt. Dit kan per post of via e-mail, het contactformulier van onze website, telefonisch contact of persoonlijk contact met een medewerker van ons bedrijf, of als u ons benadert via social media
  • Wanneer u ons opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Contactformulier

Vult u het contactformulier op onze website in, stuurt u ons een e-mail of schrijft u ons? Dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Hoveniersbedrijf v.d. Kraats gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Hoveniersbedrijf v.d Kraats, t.a.v. Mevr. v.d. Brandhof, Oosteinde 21, 3925 LA Scherpenzeel. Of mail naar jose@hoveniersbedrijfvdkraats.nl